Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Στην Κύθνο λαμβάνουν χώρα πολλά πανηγύρια κατά τη διάρκεια του χρόνου, όπως και στα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Από τα πιο σημαντικά είναι στις 29 Ιουνίου των Αγίων Αποστόλων (Δρυοπίδα), στις 15 Αυγούστου η τιμή της Παναγίας Νίκους, της Παναγίας Κανάλας και της Παναγίας Στρατολάτισσας, στις 8 Σεπτεμβρίου της Παναγίας Φλαμπουριανής, 14 Σεπτεμβρίου στον Σταυρό (Λουτρά).

Αξίζει επίσης να παρευρεθείτε:

-Στις 20 Ιουλίου στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία (Χώρα) 
-Στις 27 Ιουλίου το πανηγύρι για τον Άγιο Παντελεήμονα (Δρυοπίδα)
-Τα «Κύθνια», τα οποία απαρτίζονται από δεκάδες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορα σημεία του νησιού

Εκδηλώσεις

Στην Κύθνο λαμβάνουν χώρα πολλά πανηγύρια κατά τη διάρκεια του χρόνου, όπως και στα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Από τα πιο σημαντικά είναι στις 29 Ιουνίου των Αγίων Αποστόλων (Δρυοπίδα), στις 15 Αυγούστου η τιμή της Παναγίας Νίκους, της Παναγίας Κανάλας και της Παναγίας Στρατολάτισσας, στις 8 Σεπτεμβρίου της Παναγίας Φλαμπουριανής, 14 Σεπτεμβρίου στον Σταυρό (Λουτρά).

Αξίζει επίσης να παρευρεθείτε:

-Στις 20 Ιουλίου στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία (Χώρα) 
-Στις 27 Ιουλίου το πανηγύρι για τον Άγιο Παντελεήμονα (Δρυοπίδα)
-Τα «Κύθνια», τα οποία απαρτίζονται από δεκάδες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορα σημεία του νησιού

Εκδηλώσεις